De lokale handelaars krijgen het hard te verduren dezer dagen. De korte keten en lokaal shoppen is nu belangrijker dan ooit.
Via de website https://8740KoopLokaal.be willen we de plaatselijke handelaars uit Pittem in de picture plaatsen.
Op onze website kunt u dan ook terecht voor een overzicht van de lokale handelaars uit Pittem en alle vragen m.b.t. onze lokale handelaars.


Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van https://8740KoopLokaal.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken.


Persoonsgegevens lokale handelaars

Bij het invullen van een formulier, om een onderneming toe te voegen of om contact met ons op te nemen vragen wij een aantal persoonlijke gegevens.
Bij een aanvraag tot toevoegen van een onderneming betreft dit uw naam, uw email, de naam van uw onderneming, het adres, uw telefoonnummer, het websiteadres en eventueel een Facebook pagina.
Wij gebruiken die informatie enkel met als doel om de inhoud van https://8740KoopLokaal.be te bepalen.

Persoonsgegevens bij het stellen van een vraag

Op de contactpagina vragen we enkel uw naam, uw email en het contactbericht.
Wij gebruiken die informatie enkel om terug contact op te nemen.

De verkregen gegevens gaan wij enkel gebruiken om de inhoud van https://8740KoopLokaal.be te bepalen en om uw vragen over de lokale handelaars te beantwoorden.

Vertrouwelijkheid

8740KoopLokaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Bewaarperiode

We houden uw gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.

Delen met derden en hergebruik

Wij delen de ingegeven informatie in beide formulieren niet met derden.
Indien wij uw gegevens die vermeld staan op https://8740KoopLokaal.be voor een ander doel zouden gebruiken, dan gaan wij voorafgaand aan de verwerking uw toestemming hiervoor vragen via de contactgegevens vermeld bij uw onderneming.

Uw rechten

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om uw gegevens op elk moment in te kijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

Indien u niet meer wenst opgenomen te worden op ons website, neem dan contact op met ons. Na het verwijderen contacteren we u dan terug zodanig dat u kan verifiëren dat uw gegevens van de website werden verwijderd.

Verwerkingsverantwoordelijke

8740KoopLokaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Onze contactgegevens:

https://www.8740kooplokaal.be

Renzo Callant
Eikeldreef 24
8740 Pittem
renzo.callant@nieuwpittemegem.be


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

8740KoopLokaal gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren.

We gebruiken deze analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Hoe kan u het gebruik van cookies op onze website weigeren of beheren?

Bij uw bezoek aan de website hebben wij uw toestemming gevraagd om cookies te gebruiken, indien je dit niet langer wenst, dan kun je die keuze ongedaan maken via volgende link:
Klik hier om je keuze ongedaan te maken.
We vragen uw toestemming ook opnieuw om de 30 dagen.


U kunt de installatie van cookies ook weigeren via uw browserinstellingen.
U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:


Vragen

Als u meer informatie wil ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van 8740KoopLokaal, kunt u ons bereiken via email op contact@8740kooplokaal.be.